Nov.2008
 
Oktobar .2008
 
August.2008
 
August.2008
 
Dec.2007
 
Sept.2007
 
   
 
   
 
 

Udruženje / Udruga SRO Profesionalnih posrednika u prometu vrijednosnih papira je neprofitno strukovno udruženje profesionalnih posrednika u prometu vrijednosnih papira, čiji su osnovni ciljevi ostvarivanje, unaprijeđenje i zaštita zajedničkih interesa profesionalnih posrednika i razvoj tržišta vrijednosnih papira.

Udruženje/Udrugu SRO osnovali su, Odlukom o osnivanju od 18.11.2005. godine, profesionalni posrednici – brokerkse kuće radi zaštite prava i interesa profesionalnih posrednika, te unaprijeđenja i razvoja profesionalne djelatnosti.
Podržati unaprijeđenje i razvoj tržišta vrijednosnih papira, te uopšte razvoj tržišta kapitala.
Razvijati i promovirati djelatnost profesionalnih posrednika u prometu vrijednosnih papira
Skuština SRO-a predstavlja najviše tijelo upravljanja, a čine je ovlašteni predstavnici svih članica SRO-a.

Članove SRO-a, na sjednicama Skupštine predstavljaju direktori profesionalnih  posrednika upisani u sudski registar...

 
Institucije
 
Berze
   
MContact UsFAQAffiliatesTermsDesign Credits