Berze
 
Institucije
 
 
 

Skuština SRO-a predstavlja najviše tijelo upravljanja, a čine je ovlašteni predstavnici svih članica SRO-a.

Članove SRO-a, na sjednicama Skupštine predstavljaju direktori profesionalnih  posrednika upisani u sudski registar.

U okviru svoje nadležnosti, Skupština SRO-a:
donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druge akte određene Statutom
daje saglasnost na pravne radnje u postupku osnivanja Udruženja;
imenuje i opoziva članove Upravnog odbora Udruženja;
utvrđuje politiku i program razvoja Udruženja;
utvrđuje godišnje i dugoročne programe rada;
po potrebi iz reda svojih članova obrazuje povremene radne grupe i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor ili lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje;
odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja;
donosi finansijski plan i završni račun;
odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Rad Skupštine regulisan je Pravilnikom o radu Skupštine.

 

 

 

 

 

 
 
MContact UsFAQAffiliatesTermsDesign Credits